Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Dataskyddsförordningen säger att all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära namn, personnummer, IP-nummer, fotografi etc.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning, sammanställning.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från kommunen och uppgifterna inte omfattas av sekretess. Det innebär att kommunen endast lämnar ut uppgifter om dig om någon begär ut uppgifterna och uppgifterna inte omfattas av sekretess. 

Dina personuppgifter kommer att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller de it-plattformar som kommunen använder sig av för att tekniskt behandla personuppgifterna.

Information om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

Mer information om dataskyddsordningen och kommunens behandlingar hittar du på kommunens hemsida samt specifik information om varje behandling i varje e-tjänst.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Kommunens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende. Ändamålet med behandlingen specificeras under varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Som registrerad, dvs. en person vars personuppgifter behandlas av kommunen, har du rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. 

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige nämnden för respektive e-tjänst.

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionens hemsida.


E-legitimation

Kommunen måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter. Än mer måste kommunen kunna veta vem som tar emot uppgifterna som visas i mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du.

Vid inloggning med e-legitimation hämtas din adress automatiskt från folkbokföringsregistret och fylls i automatiskt i e-tjänsten. Personuppgifter med sekretessmarkering hämtas dock inte.  

Har du bytt namn så behöver du hämta en ny e-legitimation från utfärdaren (ex din bank om du har mobilt BankID) för att ditt nya namn ska visas vid inloggning.

För att undvika fel vid användandet av mobilt bank-id:

  1. Starta e-tjänsten, välj "BankID / Mobilt BankID" följt av "Mobilt BankID".
  2. Ange ditt personnummer och tryck Nästa.
  3. Starta appen för mobilt bank-id.
  4. Kontrollera att det står "Norrbottens e-nämnd" i appen innan du anger ditt lösenord.
  5. Ange lösenord.
  6. Klart att använda e-tjänsten.

Har du ingen e-legitimation?

Du kan beställa din e-legitimation via t ex din bank. På hemsidan http://www.e-legitimation.se/  får du information om hur du enkelt skaffar en sådan.


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när du har klickat på "Skicka in".