Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Förbered din ansökan genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga i din ansökan.

Oavsett om ni väljer att använda er av e-tjänsten eller lämna in en blankett så kommer samma handlingar att efterfrågas. Att lämna in en halvfärdig ansökan förlänger snarare handläggningstiden istället för att ärendet ’’kommer igång’’.

För handläggning av er ansökan så kommer en avgift att tas ut. Avgiftens storlek baseras på en taxa, fastställd av Kommunfullmäktige. Även vid beslut om avslag, avskrivning och avvisning kommer en avgift att tas ut.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa