Stimulansbidrag för folkhälsoinsatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkhälsa är ett prioriterat område för Arjeplogs kommun. Vårt Folkhälsoråd som arbetar kommunövergripande med förebyggande arbete vill stimulera föreningar och privatpersoner att genomföra insatser i Arjeplog för en ökad folkhälsa. Det finns därför möjlighet att ansöka om medel för aktiviteter som bedöms bidra till en förbättrad folkhälsa.

Dessa aktiviteter kan exempelvis vara föreläsningar som verkar hälsofrämjande, evenemang som underlättar fysisk aktivitet, eller förbyggande insatser för att minska användning av alkohol och andra droger i kommunen.

Det finns givetvis många olika typer av insatser som kan verka hälsofrämjande, och Folkhälsorådet uppmuntrar samtliga typer av ansökningar som bedöms innebära en förbättrad folkhälsa.

Varje ansökan bedöms från fall till fall och ansökningar i linje med utpekade insatsområden och prioriterade åtgärder i lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan prioriteras.

Stimulansbidrag för folkhälsoinsatser

Frågor om e-tjänsten

Eric Karlsson
medborgarservice@arjeplog.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa