Snöröjningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Att tänka på:
- Fakturakopior eller skriftlig redovisning av kostnader kan skickas med ansökan.
- Vid sent inkommen faktura skickas kopia så snabbt som möjligt.
- Kontonummer ska gälla enskild person, ej förening.
- Skicka in din ansökan senast 30/6 varje år.
 
För att få kommunalt bidrag:
  • Ska vägen främja fast boende om minst en eller flera permanentbostäder där aktuell väg nyttjas året runt.
  • Ska vägen vara minst 200 meter och maximalt 1 000 meter lång och anslutas till allmän väg eller annan bidragsberättigade enskild väg.
  • Ska aktuell vägsträcka ligga inom Arjeplogs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@arjeplog.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa